látogatók(18006, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

A.finnugor.elmélet.alkonya.linksite.hu
1. Előszó 2. A háttér 3. Nyelv és nyelvészet 4. A nyelvrokonság ismérvei
5. Őstörténeti következtetések 6. Hogyan tovább? 7. A szerző egyéb munkái 8. Könyvészet
9. Kritika   rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

8. számú hely
1. Előszó
01. Előszó
2. A háttér
01. Miért van szükség nyelvcsaládokra?
02. Nyelvtörténet és őstörténet viszonya
03. Nyelvrokonítási buzgalmunk oka
04. A finnugrizmus közkedveltsége
05. Finnugrista szókincs
06. A dilettánsok természetrajza
07. Miért visszafogott az akadémikus nyelvészet tisztelete?
08. A szakirányú végzettség értékelése
09. A tudományok egzaktsága
10. Bolyai kemencéje
11. A kutatás joga
 
3. Nyelv és nyelvészet
01. A finnugrizmus korszakai
02. Nyelvtörténeti korszakok
03. A magyar nyelv egységessége és önállósága
04. Nyelv és faj kapcsolata
05. A finnugrista időrend
06. Korhadó nyelvcsaládfák
07. A segédtudományok szerepe
 
4. A nyelvrokonság ismérvei
01. Alapelvek
02. A nyelvszerkezet, alaktan, hangtan, szókészlet eltérő értékelése
03. Az alapnyelv rekonstrukciója
04. A szabályos hangmegfelelések
05. A hasonló szavak eltérő értékelése
06. Sára és Rédei esete a hangtörvényekkel
07. Mire használják a finnugrista hangtörvényeket?
08. Götz László a szabályos hangváltozásokról
09. Török nyelvek szabályszegése
10. A szabályos hangmegfelelések súlytalansága
11. A hangutánzó szavak szerepe
12. Az alatani egyezések
13. Igeragozásunk eredetéről
14. Az alapszókészlet jelentősége és körülhatárolása
15. A fiú példája
16. Véletlen egyezések a szókészletben
17. A véletlen egyezések matematikai valószínűsége
18. Tar és törvény
19. A szókészlet finnugrista egyeztetései
20. Tamil rokonság
21. Kőrösi Csoma szankszrit - magyar szójegyzéke
22. A szavak jelentése
23. Glottokronológia
24. A finnugrista elszigetelés módszertana
5. Őstörténeti következtetések
01. Őshaza-meghatározás a nyelv segítségével
02. Aczél József őstörténeti rekonstrukciója
03. Uráli és indoeurópai nyelvrokonság
04. Szabédi László: A magyar nyelv őstörténete
05. Szkíta kapcsolat
06. Hun eredet
07. Csőke Sándor a sumér és az urál-altáji nyelvek közötti szabályos hangmegfelelésekről
08. A finn helyzet
09. Kárpát-medence
10. A török szókincs egyezései Szabédi szerint
11. Köztörök jövevényszavaink
12. Csuvasos jellegű török jövevényszavaink
13. A sumér kapcsolat
14. Az etruszk kérdés
15. Az ugor-magyar nyelvközösség elmélete
16. A magyar-indián kapcsolatok
17. Pánmagyar megoldás
 
6. Hogyan tovább?
01. Mi a baj a finnugrizmussal?
02. Gosztony Kálmán a sumér nyelv 53 sajátosságának párhuzamairól
03. Marácz László táblázata a finnugor nyelvi jelenségekről
04. Módszertani változtatások
05. Reformálható-e a finnugrizmus?
 
7. A szerző egyéb munkái
01. A szerző egyéb munkái
 
8. Könyvészet
02. Könyvészet
 
9. Kritika
01. Körön kívülről, válasz Csúcs Sándor nyelvész könyvkritikájára
02. Leltárhiány, válasz Bakay Kornél régész könyvkritikájára
03. A magát dr. Grétsy Zsombor nyelvésznek (alias dr. Xanax-nak) kiadó olvasó kritikája
rokon lapok
Nyelvészet /linksite.hu/
Szegedi párbeszéd /linksite.hu/
konkurrens lapok
Nincs hasonló nevű konkurrens lap
a lap leírása: