látogatók(10252, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

magyar.hieroglif.írás.linksite.hu
01 bevezetés 02 elméleti kérdések 03 történet 04 magyar hieroglifák
05 hieroglifikus ligatúrák 06 hieroglifikus ábrázolási szokások 07 hieroglifikus szövegek 08 hieroglifikus tárgyak
09 öröklődő jelkészlet 10 indián párhuzamok 11 kínai párhuzamok 12 Sumer párhuzamok
13 hettita párhuzamok 14 sztyeppi párhuzamok 15 A honfoglalók hieroglifái 16 vallási jelképek
17 népi hieroglifák kőkori párhuzamok uralmi jelképek  
    rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

7. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

8. számú hely
01 bevezetés
Felfedezhetünk-e egy új írásrendszert Európa közepén?
 
02 elméleti kérdések
00 A hieroglifa és a magyar hieroglif írás /tudós.virtus/
01 Az írás fogalma /tudós.virtus/
02 Monogenezis, vagy poligenezis? /tudós.virtus/
03 A preírás /tudós.virtus/
04 A jelentés pontosabbá válása
05 Az akrofónia
06 Az ősvallás szerepe /tudós.virtus/
07 Írás, vagy díszités?
08 Honnan lehet tudni, hogy egy 40 000 éves írásjel milyen hangalakot rögzített?
 
03 történet
A székely írás korszakai /tudós.virtus/
A székely írás nagyívű története és jellemzői /tudós.virtus.hu/
A székely rovásírás eredete
Rovásírásunk tudós eredeztetésének története (bővített változat) /virtus.hu/
Rovásírásunk tudós eredeztetésének története
 
04 magyar hieroglifák
Atya szójele egy tatárlakai táblán /tudós.virtus/
Bél, belső szójel /tudós.virtus/
Du Dana (a székely írás d betűje)
Egy (a székely írás gy betűje)
Egy szójele /tudós.virtus/
Ég (a székely írás g betűje) 1
Ég (a székely írás g betűje) 2
Föld szójel /tudós.virtus/
Kebel, kobak (a székely írás ek) jele /tudós.virtus/
Lyuk (a székely írás ly betűje)
Óg király (a székely írás o/ó) jele a Ggantija templomban /tudós.virtus/
Ős szójel (a nikolsburgi ábécé us jele) /tudós.virtus/
Sarok (a székely írás s betűje)
Sarok (szár Óg, Heraklész) szójele
Szár (a székely írás sz betűje)
Szár képjele egy felső-őrségi cserépedényen /tudós.virtus/
Szár szójele egy tatárlakai táblán /tudós.virtus/
Ten szójel (a székely írás t betűje) /tudós.virtus/
Ten szójel /tudós.virtus/
 
05 hieroglifikus ligatúrák
A sarok szó montázsa egy permi pecsétgyűrűn /tudós.virtus/
A sarokisten ligatúra (független székely állam jelképei Tusnád Vártetőn Csaba királyfi korából) /tudós.virtus/
A svasztika (eredete és jelentése) /tudós.virtus/
A szabír ős ligatúra (a tprus jel újabb magyarázatai)
Az Egy isten ligatúra (énlakai felirat és ligatúra) /tudós.virtus/
Az Egy országa ligatúra (a kettőskeresztes címerfél)
Az Egy ős ligatúra (a pécsi székesegyház altemplomának eget tartó fája) /tudós.virtus/
Az Isten ligatúra (Isten szavunk eredete) /isten szavunk.extra.hu/
Bél ak ligatúra (Egy Tordos-Vincsa jel értelmezése) /tudós.virtus/
Du ten jelképe egy veleméri cserépedényen
Du ten jelképe egy veleméri korsón
Du ten ligatúra (a székelyderzsi felirat egy másik olvasata) /tudós.virtus/
Jimmu tenno névligatúrája
Jóma ligatúra (az Éden írása)
06 hieroglifikus ábrázolási szokások
A lyukas törzsű fa
A mandala (Egy sumer felülnézeti világmodell magyar kapcsolatai) /tudós.virtus/
A svasztika eredete és jelentése
Az eget tartó fa
Megszemélyesített Ten szójel az Ob vidékéről
Szójeles ember-, állat- és növényábrázolás
07 hieroglifikus szövegek
A berekböszörményi rovásjeles gyűrű
A csencsói sarokkő /tudós.virtus/
A karcagi karika
A kácsi Lyukaskő
A regölyi gyűrű
Az afrászijábi tál
08 hieroglifikus tárgyak
A koronázó palást
A Szent Korona /linksite.hu/
A szentgyörgyvölgyi tehénszobor /linksite.hu/
A szentgyörgyvölgyi tehénszobor
A tatárlakai agyagtáblák
Az etédi orsó
Berekböszörményi rovásjeles gyűrű ősvallási imával
 
09 öröklődő jelkészlet
A Tordos-Vincsa kultúra jelkészlete
Az ugariti írás jelsorrendje
Bübloszi pszeudohieroglifikus szótagírás
Egy Tordos-Vincsa ligatúra, Winn 11. jelének magyar értelmezése
Hettita hieroglif írás
Indián jelkészlet
Mas d Azil-i jeles kavicsok
Mit mond a hun jelkincs a hun nyelvről?
Tepe Yahja-i jelkészlet
Urartui hieroglif írás
10 indián párhuzamok
A Jóma ligatúra indián szobra
A maja Kukulkán isten szobra a Jóma ligatúrával
Panamai istenszobor Jóma ligatúrával
 
11 kínai párhuzamok
A kínai Föld szójel
A kínai Hung Fan olvasata a székely írás segítségével
A kínai középső út szójel (Karlgren 1007)
 
12 Sumer párhuzamok
A sumer as Egy szójel magyar vonatkozásai
A sumer dingir isten jel rokonsága
A sumer kúr külföldi, pab alkotó, apa, dim nagy, pa csatorna jel
A sumer sila út és tar törvény szójel megfelelője a Szent Koronán
A sumer sir fény jel
Egy sumer felülnézeti világmodell magyar kapcsolatai
13 hettita párhuzamok
A yazilikayai hettita sziklapantheon szárnyas napkorong jelképének székely párhuzamai
A yazilikayai hettita sziklapantheon székely jelek előképéből álló Du isten jelképe
14 sztyeppi párhuzamok
A Szent Korona és az alucsajdengi hun korona párhuzamai
Kirgiz szőnyeg világmodellje székely jelek párhuzamaival
Szkíta kereszt székely rovásjelek előképével
 
15 A honfoglalók hieroglifái
A banai honfoglaláskori aranyozott ezüstdísz olvasata
A gnadendorfi honfoglaláskori övveret jelei
A kiszombori honfogláskori tarsolyveret jelei
A komáromszentpéteri honfoglaláskori turul jelei
A tiszabezdédi tarsolylemez jelei
A tuzséri szíjvég olvasata
Az ibrányi ezüstkarperec tulipánja
 
16 vallási jelképek
A magyarszecsődi román kori műemléktemplom pogány hieroglifái
A veleméri templom ősvallásból örökölt jelei
17 népi hieroglifák
A Szabír ős Ten jelképe a Sindümúzeumban
Jóma ligatúra egy gyimesbükki hímestojáson
kőkori párhuzamok
Egy Tordos-Vincsa ligatúra, Winn 11. jelének magyar értelmezése
 
uralmi jelképek
A jogar jelképei
A koronázó palást jelképrendszere
A magyar címer jelentése
A Szent Korona hieroglifái
rokon lapok
A honfoglalók könyvtárai /linksite.hu/
Avarok /linksite.hu/
Betű /linksite.hu/
Fazekas /linksite.hu/
Hunok /linksite.hu/
Írástudomány /linksite.hu/
Könyv apróhirdetés /linksite.hu/
Könyvkereső /linksite.hu/
Magyar hieroglif írás /linksite.hu/
Magyar őstörténet /linksite.hu/
Magyar ősvallás /linksite.hu/
Magyar régészet /linksite.hu/
Néprajz /linksite.hu/
Nyelvészet /linksite.hu/
Őrség /linksite.hu/
Régészet /linksite.hu/
Rovásreform /linksite.hu/
Sindümúzeum /linksite.hu/
Szent Korona /linksite.hu/
Szentgyörgyvölgyi tehénszobor /linksite.hu/
Székely rovásírás /linksite.hu/
Tatárlakai táblák /linksite.hu/
Tordos-Vincsa írás /linksite.hu/
Történelem /linksite.hu/
Tudomány /linksite.hu/
 
konkurrens lapok
e témában nincsenek
 
a lap leírása:
Mi is az a hieroglifa, milyen is az a magyar hieroglif írás?

A kérdéssel érdemes foglalkozni, mert a nagyérdemű közönségnek ugyanúgy nincs helyes fogalma róla, mint a Nyelvtudományi Közlemények egyes szerzőinek és szerkesztőinek.

A veleméri Sindümúzeum nyitására készülődvén a közelmúltban helyeztünk ki egy táblát, amelyen szerepel az állandó kiállításunk megnevezése, s ebben előfordul a magyar hieroglif írás jelzős szerkezet. Az épület előtt húzódik az országos kék túra útvonala s bakancsos meg autós vándorok egyaránt nagy számban elvonulnak előtte. Minden nap több autó is lefékez a felirat láttán (mennyivel olcsóbb ez egy fekvőrendőrnél!) és sokan be is térnek, hogy tisztázzák, miről is van szó.

Legutóbb akadt egy olyan polgár is, aki nem szállt ki az autójából, csak az ablakon át kérdezte meg:

- Milyen az a hieroglif írás? Olyan, mint az egyiptomi? -

Azaz a népek elsősorban az egyiptomi hieroglif írással azonosítják a hieroglifákat. Vannak ugyan más nemzetiségű hieroglifák is, de azok nem közismertek, mert nem elég jó a sajtójuk.

Amíg a Friedrich Klárához hasonló képességű olvasóink akadnak ki a hieroglifa szó használatán, addig a dolgot elintézhetjük egy legyintéssel is - hiszen az egyszerű dolgok megértését, a szakirodalom minimális ismeretét sem kérhetjük számon mindenkin.

Amikor azonban egy állítólag tudományos folyóiratban olvasunk fatális félreértésről tanúskodó sorokat, akkor komolyan kell vennünk a tünetet.

A Nyelvtudományi Közleményekben megjelent ugyanis egy tanulmány, Máté Zsolt tollából (2001: 186). A szerző az 1993-ban megjelent, Simon Péterrel és Szekeres Istvánnal közös kötetünket (Bronzkori magyar írásbeliség, Írástörténeti Kutatóintézet) bírálta benne és - persze - többek között a hieroglifa szót sem értette helyesen.

A kitűnő Simon Péter ebben a közös kötetünkben a Damaszkusztól északra, a Kaukázustól délre a Kr. e. II. évezredben használt hieroglifákról és hieroglifikus írásokról beszélt (ilyen az urartui hieroglif írás és a hettita hieroglif írás is), Máté Zsolt pedig - tévesen - az egyiptomi hieroglif írásra gondolt. Ilyen fokú meg nem értés esetén csoda is lett volna, ha világossá vált volna előtte a mondanivalónk.

A „szent véset” jelentésű hieroglifa szót ugyanis a szakirodalom általánosan használja a képszerű szójeleket alkalmazó írásrendszerek megnevezésére az egyiptomi hieroglif íráson kívül is; azaz a hieroglifa szó használata önmagában nem utal egyiptomi írásra, vagy eredetre.

Ismert például a bübloszi pszeudohieroglifikus írás is - amelynek jelei ugyanúgy hasonlóak a székely rovásírás jeleihez, mint a hettita, vagy az urartui hieroglifák némelyike is.

Viktor Dracsuk írástörténész meg sztyeppi hieroglifákat emleget a magyarul is megjelent kötetében. Ezek többsége a székely "ty" (atya) jel rokonságába tartozik és a Nimród tamga jelcsoport nevet adtam nekik - mert a Nimród ősapánkat jelképező Orion csillagképet ábrázolják.

Azaz ilyen hieroglifáink nekünk magyaroknak is vannak. A lineáris betűink ugyanis egy-egy képszerűbb szójelből alakultak ki - amint azt sorra tisztáztuk is az utóbbi évtizedekben a szerzőtársakkal. Az elméleti megállapítások azonban még nem váltak az általános műveltség részévé. Különösen azoknál (Ilyenek Friedrich Klárától Máté Zsoltig szép számban akadnak), akik a jelek szerint még nem hallottak az újabban luwiai írásnak nevezett hettita hieroglif írásról, meg a többi fent említett hieroglifikus írásról sem, valamint a hieroglifa szó jelentésével sincsenek tisztában; de ennek ellenére úgy érzik, hogy az írástörténeti kérdésekről kialakult polémiába bele kell kotyogniuk.

A magyarságnak volt egy kőkori eredetű ősvallási jelkészlete, amelyet maradékaiban napjainkban is használunk. Ezek az ősvallás jelei voltak és esetenként rótták, karcolták, vagy vésték is őket, azaz illik rájuk a "szent véset" elnevezés.

Az egykori hieroglifikus jelek az ősvallás - többnyire egyszótagú - szavait jelölték. Ezeket jórészt ma is használjuk. Egy részük a címereinken, más részük a fejfákon, továbbiak a fazekasjelekben, a legtöbbet pedig a székely rovásírás jelei között találjuk meg.

A magyar hieroglifák képi, ősvallási és fonetikai tartalma összefüggő ősvallási rendszert alkot. A jelek az ősvallás legfontosabb témáinak szimbólumaiból (elsősorban egy kőkori világmodell elemeiből: az Ég, Föld, fa, hegy, víz, valamint égitestek rajzából és az isteni triász jelképeiből) alakultak ki. Évezredekig tartott (a kettős kereszt alakú „gy/Egy” jel esetében ma is tart) az az „átmeneti” időszak, amikor a jelek egyszerre szolgáltak szimbólumként, szójelként, szótagjelként és betűként is.

A magyar hieroglif írás jeleit alig lehet megkülönböztetni a székely rovásírástól. A hieroglif írás fogalmát mégis érdemes használni, mert a hieroglif írásunkban olyan jelek is megtalálhatók, amelyek a székely írásból hiányoznak (például az "ország" jelentésű hármashalom a címereinkben).

Aztán meg a hieroglifáink képszerűbbek, a székely írás jelei meg lineárisabbak. Azaz megtalálható ugyanaz a különbség a magyar írásrendszerek között is; mint ami egyrészről az egyiptomi hieroglif írás képszerű jelei, másrészről pedig az egyiptomi démotikus és hieratikus írás lineárisabb jelei között megfigyelhető.

További jellegzetesség, hogy a magyar hieroglif írás jelei elsősorban szójelek, vagy mondatjelek - míg a székely írásban a klasszikus időszakban előtérbe került a betűírásos gyakorlat.

A százötven éves finnugrista agymosásnak köszönhetően az a különös helyzet állt elő, hogy egyesek inkább a bosnyák hegyekben vélik megtalálni a magyar írást. Miközben a templomaink, a múzeumaink és a magánházak is tele vannak az esetenként elolvasható, máskor csak értelmezhető; de szinte mindig szemkápráztató szépségű népi hieroglifikus feliratokkal - csak ezek a külföldjáró "szakértők" nem ismerik a saját írásunk történetét és nem ismerik fel a saját írásunk hieroglifikus (képszerű, szójelekkel írt) változatát.