látogatók(11804, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

néprajz.linksite.hu
akadémia egyetem elméleti kérdések Felvidék könyv kutatók
meghatározás múzeum népi jelkincs népleírás népmese néprajzi portál
néptánc Őrség ősvallás társaság rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

2. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

6. számú hely
akadémia
Néprajzi Kutatóintézet /etnologia.mta.hu/
 
egyetem
Néprajz Tanszék (Pécs) /btk.pte.hu/
Néprajzi Tanszék (Debrecen) /klte.hu/
Néprajzi Tanszék (Szeged) /artlabor.hu/
 
elméleti kérdések
Írás, vagy díszítés?
 
Felvidék
Néprajz Szlovákiában /djm.hu/
 
könyv
A magyar nép művészete (Malonyay Dezső) /oszk.hu/
A magyarség népzenéje (Vargyas Lajos) /oszk.hu/
Folklór kalendárium (Katona Lajos) /neumann-haz.hu/
Karácsony, húsvét, pünkösd (Bálint Sándor) /neumann-haz.hu/
Kárpátalja népzenéje és táncos hagyományai /hungaricus.hu/
Könyvkereső (néprajz) /ker.eső.hu/
Magyar néprajz (Balassa-Ortutay) /oszk.hu/
Magyar néprajz nyolc kötetben /oszk.hu/
Magyar néprajzi lexikon /mek.ro/
Magyar népszokások (Dömötör Tekla) /neumann-haz.hu/
Néprajzi könyvek /libri.hu/
Vadrózsák (Kriza János) /neumann-haz.hu/
kutatók
Arnold van Gennepp (Svájc) /virtus.hu/
Ipolyi Arnold /tudós.virtus.hu/
Kresz Mária /wikipedia/
 
meghatározás
Néprajz /wikipedia/
 
múzeum
Néprajzi Múzeum (hírek) /néprajz.hu/
Rábaközi Múzeum /kapuvár.gyms múzeum.hu/
népi jelkincs
A segesdi fenékbélyegek jelentése
A Szabír ős Ten jelképe a Sindümúzeumban
A szár képjele egy felső-őrségi cserépedényen (Franz Simon, Mostkrüge, Wiesfleck)
A székely ty (atya) jel megfelelője a veleméri Sindümúzeum cserépedényén
Alsópáhoki tál világmodellje /tudós.virtus/
Egy nógrádi hímzés ősvallási eredetű jelei /tudós.virtus/
Gömöri tornácoszlop-kitámasztó
Hieroglifikus felirat egy alsópáhoki tálon
Javaslat az őrségi népi jelkincs modern alkalmazására
Jimmu Tenno, az első japán császár névligatúrája egy régi őrségi cseréptálon
Magyargyerőmonostori kályhacsempe égigérő fájának lépcsői
Magyarszecsődi freskórészlet /tudós virtus/
Magyarszombatfai tányér kőkori istennévvel
Mártonhelyi freskó jó szójele
Miskolci tál égig érő fával
Modern magyar képírás példája egy veleméri sindün
Nógrádi hímzés jelei /tudós.virtus/
Öreg őrségi cserépedény szárnyas napkoronggal a veleméri Sindümúzeum kiállításán
Őrség jelképe
Őrségi szárnyas napkorong jelkép
Pogány tűzoltár olvasható jelképrendszere egy korondi gyertyatartón
Somogyi sótartó hettita kapcsolatú jelei /tudós.virtus.hu/
Sumer világmodell magyar kapcsolatai /tudós.virtus/
Szárnyas napkorong a Sindümúzeum Papp Vilmos által készített őrségi kancsóján
Veleméri rajzos sindük
Veleméri sindü hullámvonallal és napjelképpel
Veleméri sindü ü rovásjellel
Veleméri sindü világmodelljének nepáli magar párhuzama
Veleméri templom ősvallásból örökölt jelei
 
népleírás
A tlingita nép
 
népmese
Meséink és mítoszaink forrása
 
néprajzi portál
Magyar néprajz /oszk.hu/
Magyar néprajz (tankönyvtár) /hik.hu/
Néprajz, antropológia /mek.iif.hu/
Néprajz /hudirTudomany/
Néprajz az interneten /org.rs/
 
néptánc
Néptánc /lap.hu/
 
Őrség
Varga Géza: Az Őrség jelképe
Varga Géza: Veleméri rajzos sindük
ősvallás
Kapusas
 
társaság
Magyar Néprajzi Társaság /néprajz.hu/
 
rokon lapok
A honfoglalók könyvtárai /linksite.hu/
Avarok /linksite.hu/
Betű /linksite.hu/
Hunok /linksite.hu/
Írástudomány /linksite.hu/
Könyv apróhirdetés /linksite.hu/
Könyvkereső /linksite.hu/
Magyar őstörténet /linksite.hu/
Magyar ősvallás /linksite.hu/
Magyar régészet /linksite.hu/
Néprajz /linksite.hu/
Nyelvészet /linksite.hu/
Őrség /linksite.hu/
Régészet /linksite.hu/
Rovásreform /linksite.hu/
Szent Korona /linksite.hu/
Székely rovásírás /linksite.hu/
Történelem /linksite.hu/
Tudomány /linksite.hu/
 
konkurrens lapok
Néprajz /wikipedia/
Néprajz linktár /ok.hu/
a lap leírása:
Lapunk a magyar és a hozzá kötődő nem magyar néprajz (a nép anyagi és szellemi kultúrájának) áttekintésében kíván segítséget nyújtani.

A népi kultúra századokon keresztül elsősorban az önellátásra berendezkedett parasztság kultúráját jelentette. Ezért a néprajz szükségképpen és elsősorban a parasztság hagyományos műveltségét mutatja be, de megjelenik benne azok a kézművesek világa is, akik a parasztságnak dolgoztak.

Az uralkodó osztályok műveltségéhez ez a paraszti kultúra több szálon és módon is kötődik. A parasztság megőrizte az úri réteg korábbi kultúrájának elemeit. Ezért a paraszti kultúra esetenként sokkal régibb és átfogóbb a pillanatnyi változásokat jobban követő úri kultúránál. Ez a paraszti kultúra, amelyet e múltba tekintő vonása miatt joggal tekintünk a nemzetre jellemzőnek és közösséginek, a nép széles rétegei által végzett hagyományozódás útján öröklődött az utókorra.

A paraszti műveltség azonban az idők folyamán formálódott, változott is. Megőrzött a magyar előidőkből (sok esetben a kőkorból) származó nyelvi, szertartási, eljárási, világnézeti, zenei, építészeti, egyéb tárgykultúrabeli, díszítő, esetenként írásszerűen olvasható reliktumokat és a magasrendű szellemi műveltség termékeit is (közötte a székely rovásírást is).

A gazdasági, társadalmi változások formálták a parasztság életkörülményeit, melyhez igazodva formálódott a népi műveltség is. Mindezen hagyományőrző és -változtató hatások eredményeként a magyar népi műveltség egységessé formálódott és páratlan szépségű és mennyiségű alkotásban rögzült.

Az urak és parasztok osztálya egymás mellett élt. A kastély példaként szolgált a parasztházak számára, amelyek berendezését sokszor ugyanaz a mester készítette, aki az urak számára is dolgozott. Ezen az úton a paraszti kultúra hasonulhatott a főúri udvarokéhoz és azokon keresztül - megkésve, letisztítva és egyszerűsítve a hatásokat - a mindenkori európai irányzatokhoz is. A magyar falvak központjában álló templomok - a kastélyokhoz hasonlóan - a külvilág nagy stílusirányzatainak helyi változatait képviselték nem csak az építészet és a berendezés, hanem a szokásvilág, az irodalom és a zene terén is. Európa nagy kulturális, művészeti áramlatai eljutottak a magyar parasztokhoz, akik eközben megőrizték és hozzá párosították a magyar ősműveltség elemeit is.

A világ népművészetében ezzel párhuzamosan kimutatható egy ellenkező irányú áramlat hatása is: a magyarságtól származó kultúra nyomai, amelyek a kőkortól kezdődően több hullámban megtermékenyítették Eurázsia és Amerika népeinek művészetét és mindennapjait.

A néprajzi tárgyak értelmezésében esetenként a régészet is segítséget nyújt, például a magyar nép tulipánját akkor értjük meg, ha a honfoglalók hasonló tulipánszerű ábrázolásait (amelyek az égig érő fa jelképei) szintén megértjük.

A ma ismert néphagyomány tehetséges alkotók (mesemondók, faragók, tojásfestők, hímzők, szövők, varrók, karikás ostorkészítők, szabók, szűrkészítők, táncosok, énekesek, fazekasok és társaik) személyiségén keresztül formálódott azzá, ami ránk maradt. Az alkotók neve többnyire homályba merült, bár egykor a környezetük számon tartotta őket.

E lapon a múlt alkotásain és a jelen alkotóin túl megpróbáljuk bemutatni a magyar néprajztudomány vázlatos történetét, a múlt és a jelen irányzatait, a néprajz szervezeteinek, működésének néhány vonását is. Ezt a hatalmas feladatot természetesen a lapon bemutatott művek segítségével kívánjuk elvégezni.