látogatók(10835, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

régészet.linksite.hu
Anatólia Arkaim avarok ásatás
Bakay Kornél Egyiptom Erdélyi István etruszkok
Fodor István gótika kelták Könyvek
Kőkorszak kunhalom kurgán kultúra külföldi gyűjtemény
magyar gyűjtemény ősember ősmaradványok
régészet romanika rómaiak Svédország
szkíták tanulmányok Tarim-medence várak
vita   rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

7. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

9. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

11. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

13. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

15. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

8. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

14. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

16. számú hely
Anatólia
Catal Hüyük /telesterion.com/
 
Arkaim
Arkaim (4 ezer éves város az Urálban) /ancientx.com/
 
avarok
Avar /lap.hu/
Avarok /linksite.hu/
ásatás
Ásatás (Bronzkori leletek Óbudán, 2007)
Ásatás (Budapesti leletek, 2006)
Bakay Kornél
Bakay Kornél /linksite.hu/
 
Egyiptom
Egyiptomi Múzeum (Kairó) /e museum.gov.eg/
 
Erdélyi István
Erdélyi István /linksite.hu/
 
etruszkok
Etruszk Múzeum (Vatikán) /vatican.va/
Etruszkok /lap.hu/
Fodor István
Fodor István a forgó napkorongról
Fodor István a nyelvrokonságról
gótika
Gótika /lap.hu/
 
kelták
Kelta Múzeum (Hochdorf) /kelten museum.de/
Kelták /lap.hu/
Könyvek
Bakay Kornél: Kik vagyunk, honnan jöttünk?
Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. 3/4 /hmult21.275mb.com/
Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. 4/4 /hmult21.275mb.com/
Kőkorszak
The garden of danu /geocities.com/
The Mammoth Riders /geocities.com/
kunhalom
Kunhalmok megmentése /nimfea.hu/
 
kurgán kultúra
The Kurgan Invasions /geocities.com/
 
külföldi gyűjtemény
British Múzeum (London) /british museum.org/
Egyiptomi Múzeum (Kairó) /e museum.gov.eg/
Ermitázs (Szentpétervár) /hermitage museum.org/
Etruszk Múzeum (Vatikán) /vatican.va/
Kelta Múzeum (Hochdorf) /kelten museum.de/
Kunsthistorisches Museum (Bécs) /khm.at/
Küklád Művészet Múzeuma (Athén) /cycladic.gr/
Louvre Múzeum (Párizs)
Orientális Intézet Múzeum (Chicago) /u chicago.edu/
Régi Közel-Kelet Múzeuma (Berlin) /spk-berlin.de/

A ló háziasítása /geocities.com/
 
magyar gyűjtemény
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) /hnm.hu/
Munkácsyí Mihály Múzeum (Békéscsaba) /bmmi.hu/
Rábaközi Múzeum (Kapuvár) /gymsmuzeum.hu/
Rákóczi Múzeum (Sárospatak) /spatak.hu/
Savaria Múzeum (Szombathely) /savaria museum.hu/
 
ősember
Ősember /lap.hu/
 
ősmaradványok
Ősmaradványok /lap.hu/
 
régészet
Botaji kultúra
Bükki kultúra
Jamna kultúra
Juhnovói kultúra
Kerámia előtti neolitikus (PPNA) kultúra
Magyar régészet /linksite.hu/
Régészet /wikipedia/
Régészeti kultúra /wikipedia/
romanika
Romanika /lap.hu/
 
rómaiak
Római limes /lap.hu/
 
Svédország
Hunö (Magyar sírok Svédországban, Birka, 800-as évek)
 
szkíták
Szkíták /lap.hu/
 
tanulmányok
Bakay Kornél: Árpád-kori vár, lakótorony és védmű Kőszegen
Bakay Kornél: Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén
Bakay Kornél: Kőszeg Árpád-kori várai (válasz)
Bakay Kornél: Szent László somogyi apátsága és a somogyi ispáni vár
Balassa László - Kralovánszky Réka: Utószó a tihanyi várhoz
Bándy Gábor-Kiss Attila: A pécsváradi apátság ásatása
Benczik Gyula: Az őrimogyorósdi és a tótfalusi kastély a török elleni védelemben
Benczik Gyula: Váradsziget
Benkő Elek: Szent László kori kővárak Erdélyben?
Biczó Piroska: A bátmonostori ásatások
Biczó Piroska: Régészeti kutatások a középkori Bátmonostor területén
Bozóki Lajos: Visegrád vára és tornyai
Bóna István: Az Árpádok korai várairól
Buzás Gergely-Szőke Mátyás: A visegrádi vár és királyi palota a 14-15. században
Buzás Gergely-Végh András: Adalékok a budai királyi várban álló Zsigmond-palota homlokzat rekonstrukciójához:
Csorba Csaba: A magyarországi végvárak adattára
Csorba Csaba: A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-Magyarországon
Csorba Csaba: Zempléni váraink
Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár feltárása
Dankó Katalin-Feld István-Szekér György: A régészeti kutatások jelentõsége a sárospataki vár építéstörténetének felderítésében
Deák Varga Dénes: Hol rejtõzik Kaposvár vára?
Dénes József: A döröskei Kastély
Dénes József: Az Árpád-kori kisvárak kérdései, Vas, Sopron és Moson megye várai
Dénes József: Árpád-kori nemesi várak Rum és Kám határában
Dénes József: Árpád-kori nemesi várak Rum és Kám határában
Dénes József: Árpád-kori várak a Mátra déli oldalán
Dénes József: Gyõrvár Árpád-kori vára
Dénes József: Hol volt az Árpád-kori vasvári ispáni vár?
Dénes József: Horvátország és Szlavónia várai a 16-17. században
Dénes József: Hozzászólás a Kiss-Tóth-Zágorhidi: Savaria-Szombathehy története...1526-ig c-. könyvéhez
Dénes József: Kérdések az egervári vár körül
Dénes József: Körmend várairól
Dénes József: Megjegyzések Kõszeg és környéke Árpád-kori várairól
Dénes József: Nyugat Dunántúl a 10. században
Dénes József: Polemikus széljegyzetek egy alapmûhöz (Gömöri János: Castrum Supron)
Dénes József-Pálmány Béla-Juan Cabello: Hol épült fel valójában Sztrahora vára ?
Détshy Mihály:Megjegyzések a Pataki vár dolgában Détshy Mihály:Megjegyzések a Pataki vár dolgában
Domokos György: A várak jelentõsége és a császári seregek ostromtechnikája a felszabadító háborúban
Dragonits Tamás: Az egervári várkastély 1961-65 évi helyreállításáról
Endrõdi Anna - Feld István: Régészeti kutatás a solymári Mátyás-dombon
Engel Pál: Kõszeg középkori várai - hozzászólás egy vitához
Engel Pál: Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról
Engel Pál: Vár és hatalon. Az uralom territoliális alapjai a középkori Magyarországon
Erdei Ferenc: A gesztesi vár helyreállítása
Erdei Ferenc: A szigetvári vár helyreállítása
Érszegi Géza: A Nagy Lajos-kori királyi kápolna kérdéséhez
Feiszt György: Elenyészett várak Vas megyében. Kígyókõ vára
Feiszt György: Márványkõ vára
Fekete Mária: Kora Árpád-kori égett sánc Velemben
Feld István: A 15. századi castrum, mint kutatási probléma
Feld István: A csõvári vár
Feld István: A Dunántúl várépítésének korszakai, X-XVII. század
Feld István: A Gönci Amadé vár
Feld István: A mátraderecskei Kanázsvár és az éllel ellátott henger alakú tornyok
Feld István: A monoki reneszánsz kastély
Feld István: Késõközépkori várkutatásunk újabb eredményei
Feld István: Konferencia a 13. századi várépítészet kérdéseirõl
Feld István: Középkori váraink kutatásáról
Feld István: Megjegyzések a tudományos várkutatás módszertanához
Feld István: Megjegyzések az Árpád-kori, ún. kisvárak kérdéséhez
Feld István-Szekér György: A budai palota északi bejárata
Feld István-Szekér György: A golopi későreneszánsz kastély
Feld-Kisfaludi-Vörös-Koppány-Gerelyes-Miklós: Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981-85-ben végzett régészeti kutatásokról
Ferenczi István: Megjegyzések egy véleménynyilvánítással kapcsolatban, amely Kelet-Erdély kora középkori kõvárainak kérdését taglalja
Ferenczy Károly: A siklósi vár
Fitz Jenõ: Csókakõ vára
Fitz Jenõ: Török erõdítések Fejér megyében
Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza
Gádor Judit: A Sály-latori nemzetségfõi központ kutatása
Gál Tibor: Szempontok a visegrádi fellegvár elméleti rekonstrukciójának módosításához
Gerevich László: Régészeti kincsek a Duna-kanyarban
Holl Imre: A középkori várak feldolgozásának néhány elvi kérdése
Ipolyi Arnold: Az ördög árka
J. Dankó Katalin: A sárospataki castellum kutatása
Juan Cabello: A tari késő-középkori udvarház
Juan Cabello-Feld István: Jelentés a füzéri vár 1977. évi kutatásáról
Koppány Tibor: Castellumok a késő-középkori Magyarországon
Koppány Tibor: Középkori kastélyaink és kutatásuk problémái
Kralovánszky Alán: Az ispánsági várak kérdéséhez
Kubinyi András: Magyarország déli határvárai a középkor végén
Kubinyi András: Palota-terem. Terminológiai kérdések
László Csaba: Újabb kutatások a várpalotai várban
Magyar Kálmán: Ispánsági és nemzetségi központok kutatása Somogyban
Marosi Ernő: A 15. századi vár mint művészettörténeti probléma
Mezősiné Kozák Éva: A jánosházi középkori udvarház
Miklós Zsuzsa: Árpád-kori /XII-XIV.századi/ kisvárak Magyarországon
Nepper Ibolya: Alföldi földpiramisok
Németh Péter: Az I. István-kori ispáni központok kutatásának eredményei és feladatai
Németh Péter: Ismeretlen romok a Pilisben
Pap Gábor: A Pilis-szindróma
Pálmány Béla: Magyar és török végvárak Nógrád-megyében
Révész László: Az ónodi vár régészeti kutatása 1985 - 1989.
Rusu, Adrian Andrei: Hátszeg kerület várai a 15. században
Sashegyi Sándor: Pomáz-Florentia-Sicambria-Ősbuda
Sándorfi György: Korai váraink típusvizsgálata
Szekér György-Tamási Judit: A nyírbátori műemlék magtár kutatási eredményei
Varga Géza: A budapesti hun jelvény rovásfelirata
Varga Géza: A gjunovkai szkíta lószerszámdísz jelei
Varga Géza: A gnadendorfi honfoglaláskori övveret jelei
Varga Géza: A kiszombori honfogláskori tarsolyveret jelei
Varga Géza: A Minuszinszk vidéki szkíta sztélé írása
Varga Géza: A nagyszentmiklósi kincs ősvallásra utaló jelképei
Varga Géza: A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma
Varga Géza: A tiszabezdédi tarsolylemez jelei
Varga Géza: Az aluhajdengi hun jelvény
Varga Géza: Az aluhajdengi hun korona ligatúrája
Varga Géza: Hun kori jelképek a tusnádi Vártetőn
Varga Géza: Leltárhiány. Válasz Bakay Kornél régész könyvkritikájára, terítéken A finnugor elmélet alkonya
Varga Géza: Miről ismerhető fel a turul? Válasz Bálint Csanád régész kérdésére
Varga Géza: Vékony Gábor omega alakú bronzcsüngői /virtus.hu/
Vándor László: A kanizsai vár építési idejének és topográfiájának kérdései
Vándor László: A zalai castellumok kutatásának eredményei
Vándor László: Késõgótikus építõmûhely Egerváron és környékén
Vécsey Gyula: A csíksomlyói Salvator-kápolna szentélyének különleges rései
Végh András: Adatok a budai palota Zsigmond-kori kapuihoz
Vértessy György: Gondolatok Árpád fejedelem sírjáról
Tarim-medence
A Qiemoi férfi (europid múmia)
 
várak
A történelmi Magyarország várai
Felvidéki várak /lap.hu/
Földvárak /lap.hu/
Magyar várak térképen /elte.hu/
Várépítészet /lap.hu/
 
vita
Azonos-e Zalavár Mosaburggal?
Régészek és a szerzői jog
Varga Géza: Hun vót, hun nem vót? Válasz Botár István régész Szubjektív beszámoló-jára
 
rokon lapok
Írástudomány /linksite.hu/
Néprajz /linksite.hu/
Nyelvészet /linksite.hu/
Történelem /linksite.hu/
Tudomány /linksite.hu
 
konkurrens lapok
Regeszet /lap.hu/
 
 
a lap leírása: